Priser

Vi tar betalt per timme oavsett tjänst.

315:-      exklusive moms

394 :- inklusive moms

197:-  efter rut avdrag

med undantag för sanering:

444:- inklusive moms

Sanering innefattar inte RUT.

Vi debiterar för den arbetstid som medarbetarna lägger på att ta hand om utrustning, kem och tvätt före och efter varje arbetstillfälle. Så utöver arbetstiden som utförs på plats tillkommer 30 minuter.

Allt rengöringsmedel, städutrustning samt redskap vi har med oss ingår i timpriset.

Undantag: Golvvårdskemikalier eller övriga specialmedel. Där lägger vi på kostnad för hur mycket golvvårdskem och övrigt medel vi använder.

För beställningar som kräver att vi har med maskiner som tillexempel mattmaskin, ångmaskin eller golvvårdsmaskin kostar det utöver timpriset 50:- per maskin och tillfälle.

Vid avbokning för större jobb som till exempel en flyttstädning eller ett golvvårdsjobb debiteras en avbokningsavgift på 300:-

För kontakt tryck här för telefon eller skicka frågan via vårt webformulär så kontaktar vi er.

 

Hushållsnära tjänster RUT och ROT

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.

ROT står för Renovering, Om och Tillbyggnad.

RUT och ROT gäller endast för privatpersoner.

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.  
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.

 

Direktavdrag

För dig som är berättigad till skatteavdrag görs direktavdrag

på fakturan med 50% av arbetskostnaden för husarbeten.